Akademia Bliżej

Coaching

Czym jest COACHING?

Profesjonalny coaching to rozmowa z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy wywodzących się z praktyki biznesowej, terapeutycznej, edukacyjnej a nawet filozofii. Stworzone na podstawie wiedzy psychologicznej, socjologicznej, zarządczej z ponadto odwołującej się do rozwoju duchowego człowieka.

Istotą coachingu, są przede wszystkim rożnego rodzaju ćwiczenia, zadania, które mają pomóc Klientowi w praktyczny sposób wprowadzić pozytywne zmiany w jego życiu i pracy.

Coaching jest modelem pracy zyskującym coraz większe zaufanie. Coraz więcej osób korzysta z niezwykle skutecznego i dobroczynnego wpływu sesji z coachem, niezależnie od tego, czy mówimy o coachingu typowo biznesowym ( biznes coaching) czy o spotkaniach indywidualnych (life coaching )

Obecnie coaching stosowany jest także jako model pracy w parach, małżeństwach czy coaching rodzicielski .

Coaching jest procesem opartym na głębokiej relacji Klienta i coacha, którego celem jest pomoc klientowi w określeniu swoich celów oraz drogi ich osiągania.

Dodatkowym efektem coachingu są korzyści, które Klient uzyskuje w trakcie współpracy z coachem:

 • pogłębienie samoświadomości
 • wzrost pewności siebie,asertywności
 • poczucie własnej wartości
 • wzrost motywacji
 • określenie zasobów i mocnych stron klienta
 • zmiana modelu myślenia
 • poczucie harmonii, równowagi i wewnętrznego spokoju
 • wzmocnienie twórczego myślenia i kreatywności
 • radzenie sobie ze stresem

W ramach sesji coachingowych ,które prowadzę można pracować nad dowolną sferą swojego życia.W zależności od potrzeb i oczekiwań można zająć się celami dotyczącymi życia zawodowego, osobistego, relacji, które tworzysz, rodziny. Zmiany są możliwe na każdej płaszczyźnie. Dokonują się zgodnie z Klienta intencjami...

Dla kogo jest coaching?

Dla osób, które chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu, wybrać świadomie, ważny i istotny kierunek...

Zgodnie z siedmioma zasadami coachingu: odpowiedzialnie, świadomie, wierząc w siebie, wolni od poczucia winy za błędy, zorientowani na rozwiązania, podejmujący wyzwania i działania..

Skuteczny coaching odkrywa nowe perspektywy i wyrażnie poszerza samoświadomość Klienta

Proponowany program coachingu indywidualnego:

1-2 spotkania konsultacyjne:ustalanie celów i oczekiwań klienta, czasu spotkań, miejsca, wynagrodzenia coacha, zawarcie kontraktu czyli ustalenie wzajemnych zobowiązań dotyczący dalszego przebiegu coachingu..

3-8 sesje indywidualne odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie, trwają od 60 do 90 min. Przerwy miedzy spotkaniami służą dochodzeniu do ważnych dla klienta wniosków, autorefleksji, generowaniu pomysłów. Przez czas trwania coachingu istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego.

Proponuję również coaching na skypie lub tylko mailowy.

Coaching biznesowy:

Obecnie menadżer XXI wieku oprócz zarządzania zespołem, musi spełniać oczekiwania jako lider, mentor ,coachach ,mediator...

Menadżer jest odpowiedzialny za motywację i rozwój pracowników, a to przekłada się na efektywność pracy zespołu, tworzy kulturę organizacyjną w zespole. Standardy, wartości jakimi się kieruje stają się wyznacznikami działań pracowników, od jego wizerunku i postawy zależy zaangażowanie indywidualne i zespołowe.

Wybrane tematy, kompetencje:

 • Lider w roli trenera,
 • Lider w roli coacha
 • Lider w roli mediatora
 • Coaching narzędziowy czyli jak skutecznie doprowadzić do zmiany?
 • Odpowiedzialność i budowanie samoświadomości Lidera
 • Komunikacja Lider- Zespół
 • Inteligencja emocjonalna Lidera
 • Inteligencja motywacyjna Lidera
 • Model negocjacji nastawionych na współpracę.
 • Charyzma i przywództwo
 • Samodyscyplina
 • Sztuka budowania spójności wewnętrznej
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy szefa.

Zapraszam serdecznie do współpracy.

Kontakt:
Mariola Król akredytowany coach ACC ICF
akredytowany coach VCC
Tel.530697250
Skype Mariola.krol55
e-mail.mariolacoach@wp.pl

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone