Akademia Bliżej

Terapia

W pracy pomocowej jako coach, mediator czy terapeuta posługuję się wraz ze współpracującymi ekspertami ,między innymi narzędziami z modelu Terapii Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz innymi skutecznymi metodami terapii krótkoterminowych.

Na czym polega terapia TSR?

Generalnym założeniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest wspólne znalezienie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej znalazł się klient. Terapia TSR związana jest z technikami wspomagania procesu zmian i sposobami ich skutecznego zastosowania, zaś kierunek pracy nakreślają potrzeby i cele, jakie wyznaczył klient.

Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu pozytywnych stron i zasobów, jakie posiada klient.

Zmiana jest istotnym hasłem w terapii TSR .W trakcie procesu terapeutycznego poszukujemy zmian, wyczekujemy ich, dążymy do nich i precyzujemy plan ich osiągnięcia. Mówi się o tym, że człowiek, który przychodzi do terapeuty przychodzi po ZMIANĘ. Coś, co do tej pory realizował w swoim życiu już się nie sprawdza i trzeba zastosować jakiś inny model działania/ zachowania/ myślenia. Wprowadzenie tego nowego modelu jest zmianą samą w sobie, choć także wymaga zmian wewnętrznych Klienta a często także jego otoczenia.

Zgodnie z filozofią Heraklita z Efezu, zmian nie należy się obawiać, wręcz przeciwnie, należy ich oczekiwać... Pisał "nie ma nic bardziej stałego w życiu, niż zmiana", jednak mamy do czynienia z dwoma odmianami tych zmian. Pierwsze to zmiany od nas niezależne - te na które nie mamy wpływu: czas ,wiek, wypadki losowe. Skoro nie mamy na nie wpływu, po prostu musimy zaakceptować fakt, że one są, występują i będą się pojawiać niezależnie od tego, ile energii i emocji zainwestujemy w roztrząsanie ich.

Są jednak zmiany, które sami wywołujemy - zmiany naszych zachowań, postaw, przekonań, poglądów... Skoro więc wpływ jest tu po naszej stronie, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby te zmiany były budujące, wznosiły nas, konstruowały lepszą rzeczywistość w nas i wokół nas. Na to mamy realny i mierzalny wpływ.

Główne założenia Terapii TSR.

W terapii klient postrzegany jest jako ekspert od swojego życia . On decyduje o wyborze strategii działania, ponieważ posiada kluczową wiedzę na swój temat - terapeuta zaś zachęca go do otwarcia się ,refleksji i wspólnego poszukiwania najlepszego rozwiązania.

Zadając pytania i wsłuchując się w odpowiedzi poznajemy klienta i jego problem. Staramy się także zaproponować najlepsze dla klienta rozwiązanie, uwzględniając przy tym mocne strony i jego zasoby. Każdy człowiek posiada inny sposób postrzegania świata, ma inne możliwości i potrzeby dlatego zazwyczaj terapia dwóch podobnych problemów różni się zasadniczo ze względu na odmienne osobowości, różne doświadczenia życiowe.

W pracy skupiam się na możliwościach pacjenta i stopniowym wprowadzaniu zmian.

Podstawą mojej pracy jest pełna szacunku ciekawość wobec drugiego człowieka, szczerość, empatia, akceptacja.

Dla kogo terapia?

Terapia TSR skierowana jest do osób pragnących uporać się z własną przeszłością w konstruktywny sposób, wyciągając wnioski z doświadczeń przeszłych i wprowadzić pozytywne zmiany…Perspektywa pracy terapeutycznej jest nakierowana na teraźniejszośći przyszłość. Jeśli analizuje się doświadczenia z przeszłości, zawsze robione jest to w kontekście poszukiwania mocnych stron, wyciągania cennych doświadczeń i radzenia sobie z wcześniejszymi niepowodzeniami. Pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie.

Kierunek terapii TSR to pozytywna zmiana!

Centralna zasada TSR brzmi:

Życie jest proste, nie komplikuj.

Najistotniejsze założenia TSR, czyli filozofia centralna:
Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło - nie naprawiaj tego.

TSR koncentruje się na:

  • zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;
  • na jego potrzebach, a nie na problemach;
  • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;
  • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.

Racjonalna Terapia Zachowania - skuteczną formą samopomocy emocjonalnej.

Czas trwania procesu terapeutycznego w TSR nie jest ściśle określony, jednak jako terapia krótkoterminowa; stara się ona osiągnąć wyznaczone przez klienta cele, w jak najkrótszym czasie. W praktyce oznacza to często, że ilość spotkań nie przekracza 8-10.

Racjonalna Terapia Zachowania - skuteczną formą samopomocy emocjonalnej.

"Emocjonalnie zdrowi ludzie są zorientowani na rzeczywistość i zaangażowani w to, by żyć produktywnie, uzyskując maksymalną osobistą i społeczną aprobatę oraz doznając minimalnych, niepożądanych konfliktów emocjonalnych."

Taką definicję zdrowia psychicznego stworzył Maxie C. Maultsby Jr. Amerykański lekarz – psychiatra twórca Racjonalnej Terapii Zachowania - RTZ (Rational Behavior Theraphy RBT).

Jest to nurt terapeutyczny wywodzący się z nutrów poznawczo – behawioralnych, który zalicza się to terapii krótkoterminowych.

Terapia RTZ pozwala szybko reagować na praktyczne problemy klienta równolegle pomagając krok po kroku rozwiązywać bardziej złożone .

W procesie terapeutycznym nurtu RTZ będziemy uczyć się technik samopomocowych z wykorzystaniem psychoedukacji, śledzić nasze myśli i ich powiązania z naszym nastrojem, wykonywać różnego rodzaju zadania, wykorzystywać techniki wyobrażeniowe, treningi relaksacyjne i asertywności po to by poprawić samopoczucie i jakość własnego życia.

Terapeuci koncentrują się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości pacjenta. W tej terapii nie ma „grzebania się w przeszłości“. Terapia RTZ ma jasno określone cele ( np. poradzenie sobie z lękiem przed wystąpieniami publicznymi, obsesyjnymi, irracjonalnymi myślami, obniżonym nastrojem ,stresem ,kryzysem emocjonalnym itp.)

Podstawą Racjonalnej Terapii Zachowania jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach. Załóżenie to jest oparte na filozofii stoickiej. Czołowy jej przedstawiciel – Epiktet powiedział „Nie zdarzenia nas smucą, ale to jak je widzimy“. Terapeuci poznawczo – behawioralni, w swojej pracy, zwracają uwagę na sposób w jaki ich pacjenci wprowadzają się w cierpienie emocjonalne i tworzą zaburzenia poprzez różnego rodzaju irracjonalne myśli i niezdrowy dialog wewnętrzy.

Celem terapii jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków i zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania dlatego pacjenci szybko, bo już po kilku sesjach, odczuwają poprawę i uczą się technik samopomocowych, by poradzić sobie samemu w przyszłości.

Podstawowy model terapeutyczny to „ABCD Emocji“ czyli skąd biorą się emocje:
A – Zdarzenie aktywujące (Twoje spostrzeżenia)
B – Przekonania (Twoje myśli i przekonania)
C – Emocje ( Twoje uczucia)
D – Zachowanie fizyczne (Twoje działanie)

Można za pomocą tego modelu przeanalizować w jaki sposób tworzymy swój nastrój. Dzięki czemu można nauczyć się kontroli emocji oraz odpowiedzialności za ich powstawanie i zmianę.

Niezdrowe przekonania mogą być źródłem naszego cierpienia emocjonalnego. Skuteczną metodą oceny naszych przekonań pod względem wartości zdrowotnej jest Pięć Pytań Zdrowego Myślenia:

1. Czy to przekonanie jest oparte na faktach?
2. Czy to przekonanie chroni moje życie i zdrowie?
3. Czy to przekonanie pozwala mi osiągać bliższe i dalsze cele?
4. Czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty lub ich unikać?
5. Czy to przekonanie pozwala mi czuć się tak jak chciałabym się czuć?

- Zdrowe przekonania spełniają, co najmniej trzy z tych pięciu zasad.
- Zdrowe przekonania jednej osoby, nie muszą być zdrowe dla innej.
- Dzisiejsze zdrowe przekonania mogą być niezdrowe w innym czasie.

Twórca racjonalno – emotywnej terapii behawioralnej Albert Ellis pisze: „Aktywne i intensywne stosowanie metod poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych w terapi, nawet przez krótki czas, pozwala pacjentom na przyswojenie sobie zdrowych, niedestrukcyjnych poglądów i przekonań. Pacjenci zaczynają reagować sensownie i twórczo na niepowodzenia życiowe. Szybko i niemal automatycznie przestają się zadręczać dodatkowymi niepowodzeniami. Uczą się unikania nowych zaburzeń, nawet jeśli czasem powtórzą się przygnębiające myśli, uczucia i działania“.

Obecnie podejścia poznawczo – behawioralne są bardzo popularne ze względu na któtki czas trwania terapii oraz skuteczność potwierdzoną licznymi badaniami.

Bibliografia:
1. Albert Ellis „Terapia krótkoterminowa“. Wydawnictwo GWP. 1999.
2.Daniel Jones ’Psychoperapia krótkoterminowa ”Wydawnictwo Poligraf,2012
2. Maxie C. Maultsby jr. „ Racjonalna Terapia Zachowania“ Wydawnictwo Wulkan. 2013

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone