Akademia Bliżej

Walidacja i certyfikacja

Przygotowanie do certyfikacji:
Prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji w systemie bezpośrednim i mieszanym
( e-learning oraz konsultacje z mentorem/doradcą walidacyjnym)
Akademia Bliżej jest Partnerem Egzaminacyjnym Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.

Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych określone są w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z  dnia 4 grudnia 2018 roku
Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198).
Wymagania poprzedzające dla kandydatów:
Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 PRK.
W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo dojrzałości.
Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych określone są w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018r.
Kod kwalifikacji w ZRK: 6C381900001
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz.1201).
Wymagania poprzedzające dla kandydatów:
Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK, potwierdzoną kwalifikację rynkową Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.
W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć:
  • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • certyfikat kwalifikacji rynkowej Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
  • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.


 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone