Akademia Bliżej

Walidacja i certyfikacja

Przygotowanie do certyfikacji:
Prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji w systemie bezpośrednim i mieszanym
( e-learning oraz konsultacje z mentorem/doradcą walidacyjnym)
Akademia Bliżej jest Partnerem Egzaminacyjnym Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.

Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych określone są w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z  dnia 4 grudnia 2018 roku
Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198).
Wymagania poprzedzające dla kandydatów:
Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 PRK.
W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo dojrzałości.
Wymagania dotyczące walidacji/certyfikacji kwalifikacji Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych określone są w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018r.
Kod kwalifikacji w ZRK: 6C381900001
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz.1201).
Wymagania poprzedzające dla kandydatów:
Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK, potwierdzoną kwalifikację rynkową Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.
W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć:
  • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • certyfikat kwalifikacji rynkowej Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
  • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.
Zainteresowane osoby podejsciem do walidacji/certyfikacji prosimy o kontakt z doradcą walidacyjnym:
dr Marzeną Szymków-Gac 

 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone